Verdensarv - berømmelse og ansvar

Ilulissat Isfjord blev i 2004 optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. Isfjorden er et af de første områder i Arktis, der har fået plads på listen. 
Siden Verdensarvslisten blev oprettet i 1972, er der blevet indskrevet 911 steder på listen. Heraf er 704 klassificeret som kulturarv, 180 som naturarv og 27 som begge dele. Blandt de mest berømte områder på listen er eksempelvis de ægyptiske pyramider, Den Kinesiske Mur og Grand Canyon. 

Verdensarv skal plejes og beskyttes  

Når et område bliver verdensarv, indebærer det en ekstra anerkendelse og status. Samtidig er det et krav, at områdets værdi ikke forringes over tid. De konkrete krav til forvaltningen af UNESCOs verdensarvsområder er øget betydeligt gennem de seneste år. Der skal således udarbejdes forvaltningsplaner, moniteringsplaner, laves risikovurderinger og UNESCO skal orienteres om eventuelle ændringer i områderne.
Hvis UNESCO vurderer, at der ikke bliver passet ordentligt på et verdensarvsområde, kan verdensarvskomiteen beslutte at fratage et sted titlen som verdensarv.

Forvaltningsplan Ilulissat Isfjord

Link til UNESCO’s Verdensarvsliste