Indlandsisen

Indlandsisen er den største iskappe i verden udenfor Antarktis. Disse to iskapper indeholder tilsammen over 99 procent af al verdens gletsjeris.

Landet under isen  

Indlandsisen består af sne, der presses sammen til gletsjeris, efterhånden som der falder ny sne oven på den gamle. Samtidig flyder isen ud mod siderne af isdækket, hvor den kælves i havet.
I det østlige og sydlige Grønland er indlandsisen afgrænset af store bjergkæder. Derfor drænes dens centrale dele primært mod vest og især mod Diskobugten

Kalvis fra indlandsisen er koncentreret i nogle få store udløbsgletsjere. Disse følger i høj grad de trug, som er blevet eroderet i undergrunden af floder og tidligere gletsjerbevægelser.
Tværsnit af Grønlands indlandsis fra øst til vest (Figur: GEUS).

Sermeq Kujalleq 

Sermeq Kujalleq i bunden af Ilulissat Isfjord, er et eksempel på en udløbsgletsjer. Dens høje hastighed og produktivitet skyldes, at is fra et meget stort dræningsområde koncentreres i en smal strøm, der følger et dybt trug i undergrunden.

Læs mere om indlandsisen og glaciologien ved Ilulissat Isfjord på de National Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.