Navngivning

Isfjorden har været brugt af tusindvis af mennesker gennem flere tidsaldre. Det er derfor heller ikke underligt, at fjorden har været navngivet forskelligt. Hvad Saqqaq- eller Dorset- folkene har kaldt denne ressourcerige fjord er gået i glemmebogen med folket selv – men fra de tidlige folk af Thulekulturen er ankommet til Grønland omkring år 1200 og op til i dag må vi formode at fjorden har været et af de få steder i Grønland, som har haft permanent vinterbeboelse. Thulekulturens brug af fjorden danner grundlaget for den navngivning vi nu møder. Det kan konstateres at der ikke er enighed om hvilket navn, der bruges om selve fjorden:

Fjorden
Både Ilulissat Kangerluat, Ilulissat Kangerlua, Kangia og Kangiata Sullua er navne, der er blevet brugt af lokalbefolkningen om fjorden. Det er bl.a. blevet nævnt, at folk fra Eqi brugte betegnelsen Kangia. Eqi dækker her den beboelse, der har været på fjordens sydside.

Kangiata Sullua
er nu den officielle betegnelse vedtaget af Grønlands Stednavnenævn.

I daglig tale benyttes nu oftest Kangia og af den grund er navnet valgt af både Isfjordskontoret og Isfjordscenteret.

Gletsjeren
I bunden af isfjorden finder vi gletsjeren, der forsyner fjorden med is. For denne gletsjer er der gennem tiderne også benyttet mange forskellige navne som: Jakobshavn Isbræ, Ilulissat Isbræ, Kangiata Sermia. Gletsjerens officielle navn er Sermeq Kujalleq, hvilket kan oversættes med Den sydlige Gletsjer.

Byen
I kolonitiden og op til omkring Hjemmestyrets indførsel i 1979 var byens officielle navn Jakobshavn. I 1984 blev bemyndigelsen omkring stednavne hjemtaget til Grønland og man arbejdede straks på at implementere Hjemmestyrets grundpræmis om grønlandsk som det officielle sprog. Først benyttede man dobbelt navngivning, hvor dansk og grønlandsk begge var gældende.
Siden 1996 har byens officielle navn været Ilulissat.

Derudover har fjelde, søer, bugter og vige alle deres unikke navne. Disse navne godkendes løbende af Grønlands Stednavnenævn og de kan ses på kort ved at følge linket i højre kolonne.