Forskning

Forskning i Verdensarvsområdet Ilulissat Isfjord har fundet sted i mere end 150 år. Dette har givet en enestående viden om klimaforandringer og gletsjerbevægelser.
Gletsjeren Sermeq Kujalleq er den mest undersøgte i verden. Undersøgelser af gletsjeren har bidraget afgørende til forståelsen af verdens isstrømme.

Der er flere grunde til den store interesse for forskning ved Ilulissat Isfjord:

  • Sermeq Kujalleq er en af de mest interessante gletsjere i verden, på grund af sin store hastighed og produktivitet.
  • På grund af de mange års forskning i området eksisterer der mere end 100 års data om gletsjeren og isfjorden. 
  • Nærheden til Ilulissat by giver en relativt let adgang til gletsjeren og isfjorden.
  • Analyser af isborekerner fra indlandsisen kan blandt andet give viden om jordens klima gennem mere end 100.000 år. 
  • Det er i Arktis, at klimaforandringerne mærkes først og mest. Viden fra klimaforskning i Arktis er derfor afgørende for forståelsen af sammenhænge i det globale klima.