Fakta om isfjorden

I sommeren 2004 blev Ilulissat Isfjord optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Formålet med listen er at beskytte verdens kultur- og naturarv mod ødelæggelse, så fremtidige generationer også vil få glæde af jordens enestående landskaber og kulturmindesmærker.
Ilulissat Isfjords særegenhed skyldes kombinationen af den store produktion af isfjelde fra gletcheren Sermeq Kujalleq i bunden af isfjorden og tilstedeværelsen af isfjeldsbanken ved fjordens munding. Områdets naturrigdom har i årtusinder gjort det muligt for mennesker at leve i den barske arktiske natur. De seneste 150 år har isfjorden haft stor betydning for menneskets viden om glaciologien.

Isfjordens grønlandske navn er Ilulissat Kangerlua. På denne del af hjemmesiden kan du få mere faktuel viden om området.
Tværsnit på langs af isfjorden (Figur: GEUS).