Forvaltning

Forvaltningen af Ilulissat Isfjord sker ud fra ”Forvaltningsplanen for Verdensarvsområdet Ilulissat Isfjord”.
Det overordnede mål med forvaltningsplanen er at beskytte de værdier, der ligger bag optagelsen af Ilulissat Isfjord på Verdensarvslisten (glaciologi og naturskønhed).

Endvidere skal forvaltningsplanen sikre, at der er en fornuftig balance mellem beskyttelse og benyttelse.

Forvaltningen tilpasses løbende
Forvaltningsplanen blev udarbejdet i 2009 af Ilulissat Isfjordskontor i samarbejde med Grønlands Selvstyre. Planen er blevet til gennem dialog med interessegrupper og befolkningen i Ilulissat, som gennem borgermøder har haft mulighed for at bidrage med deres holdninger.

Forvaltningen af verdensarvsområdet tilpasses løbende de aktuelle problemstillinger i området. Afholdelse af årlige borgermøder sikrer, at borgerne har indflydelse på denne proces.

Hvem har ansvaret?
Forvaltningen af Ilulissat Isfjord sker i samarbejde mellem Ilulissat Isfjordskontor, Departementet for Selvforsyning, Energi og Miljø under Grønlands Selvstyre og Slots og Kulturstyrelsen i Danmark

Ilulissat Isfjordskontor, der hører under Avannaata Kommunia, er ansvarlig for tilsyn og den daglig drift af verdensarvsområdet.

Download Forvaltningsplanen for Ilulissat Isfjord 2023

Se tidligere års forvaltningsplaner:

Forvaltningsplan 2022