Forhistorie

Store forekomster af fisk og havpattedyr har de seneste 4.400 år fået folk til at bosætte sig omkring Ilulissat Isfjord. 

Mere end 4000 års kulturhistorie 

Tre forskellige kulturer menes at have beboet området:
  • Saqqaqfolket fra omkring år 2400 f.kr. til omkring 900 f.kr. 
  • Dorsetfolket fra omkring år 800 f.kr. til omkring Kristi fødsel 
  • Thulefolket fra omkring år 1200.
Arkæologiske fund i form af redskaber, spor fra boliger, samt knogler fra fangstdyr er blevet efterladt ved de forskellige stenalderbopladser i området.

Stenalderbopladsen i Sermermiutdalen ved isfjordens munding, er en af de største i Grønland. Den er enestående, fordi den rummer mange og velbevarede spor fra alle de tre stenalderkulturer i Vestgrønland. 

Europæernes ankomst 

Europæernes ankomstEuropæiske opdagelsesrejsende og hvalfangere kom til Diskobugten i det 16. århundrede. Begge grupper havde kontakt med de lokale folk, og man begyndte at drive handel. I 1741 blev Ilulissat etableret som dansk koloni under navnet Jakobshavn. Omkring 1850 var de sidste folk flyttet fra bopladsen ved Sermermiut og ind til Ilulissat. 

Sæler, hellefisk og 2. Verdenskrig 

Eksporten af sælskind og siden hellefisk til kolonimagten Danmark fik stigende betydning for befolkningen i Ilulissat op igennem det 19. og 20. århundrede. Under 2. Verdenskrig anlagde USA baser flere steder i Grønland. De overtog også forsyningerne af Grønland under krigen og introducerede derved mange moderne forbrugsgoder til landet. 

Torsk, rejer - og igen hellefisk  

Siden 1950´erne har fangsten af først torsk og siden rejer og hellefisk udgjort den vigtigste indtægtskilde for Ilulissats beboere.

Læs mere om Ilulissats historie på GEUS' hjemmeside.