Hvad er unescos verdensarvsliste?

UNESCO er FN’s organisation for undervisning, videnskab og kultur. Organisationen etablerede i 1972 verdensarvslisten.
Formålet med oprettelsen af UNESCOs verdensarvsliste er at beskytte verdens kultur- og naturarv mod ødelæggelse, således at fremtidige generationer kan have samme glæde af klodens landskaber og kulturmindesmærker.

Mere end 186 lande har underskrevet verdensarvskonventionen, og der er i dag over 900 steder på verdensarvslisten.

UNESCO arbejder for at skabe bedre betingelser for dialog mellem de forskellige civilisationer, kulturer og folk i verden. Alle lande, der er medlemmer af FN, er også automatiske medlemmer af UNESCO.

Ud over arbejdet med beskyttelse af jordens verdensarvsområder bruger UNESCO hvert år store ressourcer på at forbedre folks adgang til blandt andet skolegang og undervisningsmaterialer med mere.

Organisationens hovedkontor ligger i Paris.