Regler

Nedenstående regelsæt skal sikre, at flest muligt brugere kan have størst mulig glæde af verdensarvsområdet, uden at det medfører nedslidning af området.

Sermermiut: Det er ikke tilladt at gå uden for stien i bopladsområdet i sommerperioden. Det betyder blandt andet, at man ikke må krydse over bopladsen mellem den gule og blå sti.

Gravsteder og tørvehusruiner: Begge dele er beskyttet af fortidsmindeloven, hvilket betyder, at man ikke må ødelægge dem. Hvert år ses åbne grave, hvilket er både respektløst og fremskynder nedbrydning af deres indhold. Det er ikke tilladt at betræde, åbne eller grave i nogen former for fortidsminder.

Teltslagning: Man må gerne slå telt op og have åben ild, men kun et døgn på samme sted. Brug helst den officielle campingplads ved den gamle heliport. I tørre perioder (typisk juli-august) kan der være udstedt total forbud mod brug af åben ild pga. brandfare.

Cykler og snescootere: Ingen af delene er tilladt i det fredede område.

Fangst og fiskeri: Er tilladt i det fredede område, så længe man overholder almindelig lovgivning på området. Turister skal indløse fisketegn.

Planter: Man må ikke plukke blomster eller på anden måde ødelægge vegetationen i verdenarvsområdet.

Affald: Det er ikke tilladt at efterlade eller nedgrave nogen former for affald i området. Vær et godt eksempel og saml gerne affald op, hvis du ser noget, når du er ude.

Sejlads: Indenfor isfjordens munding må man kun sejle med mindre fartøjer og fiskefartøjer. Det er ikke tilladt at gå i land. Ved turistsejlads skal der være en guide om ombord med kendskab til den grønlandske natur og lovgivning om beskyttelse af naturen.

Mærkede stier: Vi anbefaler altid at følge de afmærkede stier. Dette er både af hensyn til gæsternes sikkerhed og for at mindske nedslidningen af naturen.

Fredningsgrænse: Grænsen for verdensarvsområdet er indtegnet på alle vandrekort over isfjorden, der sælges i de lokale butikker (1:20.000 og 1:100.000). I det bynære område er opstillet store varder med en pæl i midten langs grænsen.