Ilulissat isfjordskontor

Avannaata Kommunia prioriterer arbejdet med verdensarvsområdet højt. I 2008 oprettede man Ilulissat Isfjordskontor og ansatte en site manager, der har ansvar for verdensarvsområdet.
På isfjordskontoret arbejder man med den daglige, lokale forvaltning af Verdensarvsområdet Ilulissat Isfjord, i samarbejde med Grønlands Selvstyre. Forvaltningen af verdensarvsområdet handler om at beskytte de værdier, der ligger til grund for optagelsen af Ilulissat Isfjord på verdensarvslisten. Foruden en site manager er der på kontoret ansat en kommunikationsmedarbejder og en park ranger.

Hvad arbejder Isfjordskontoret med?
Ilulissat Isfjordskontor varetager alle arbejdsopgaver knyttet til verdensarvsområdet, herunder:

  • Forvaltning og administration (udarbejdelse af forvaltningsplan, moniteringsplan og høringssvar) 
  • Formidling omkring området (webside, skiltning, folder, oplysningsfilm mm.) 
  • Faciliteter i området (stisystem, gangbro, opførelse af toiletter) 
  • Information til - og dialog med - brugerne af isfjordsområdet , herunder borgere, turister, firmaer, foreninger, forskere med flere. 
  • Stå til rådighed for presse og ved officielle besøg i området
Den daglige drift af isfjordskontoret finansieres af Avannaata Kommunia. Størstedelen af isfjordskontorets projekter sker dog for eksterne fondsmidler. Kontoret er uden tilknytning til private selskaber og kommercielle interesser.