Monitering

Status som verdensarvsområde er betinget af, at Grønland periodevis foretager en monitering af det udpegede område. En moniteringsplan sikrer, at der ikke sker forringelse af verdensarvsområdet.
Moniteringen af Verdensarvsområdet Ilulissat Isfjord udføres på baggrund af en moniteringsplan og er baseret på følgende kriterier:

 • Den skal være fokuseret på de værdier, som ligger til grund for områdets optagelse på verdensarvslisten. 
 • Den skal have sit fokus på de områder, der oplever den største menneskelige påvirkning. 
 • Den skal være realistisk i forhold til de ressourcer, der vil være til rådighed til monitering. 
Hvad holder vi øje med?
På den baggrund har Ilulissat Isfjordskontor og Grønlands Selvstyre udpeget følgende fokusområder for den fremtidige monitering:

 • Antallet af besøgende til de forskellige dele af verdensarvsområdet og deres påvirkning på området 
 • Mængden af affald og slid på vegetationen i verdensarvsområdet 
 • Påvirkningen på dyrelivet i området fra bl.a. helikopterflyvning, fiskeri og turisme 
 • Brugernes oplevelser af området 
 • Glaciologiske og geologiske forandringer i landskabet 
Hvordan overvåger vi området?
 • Feedback fra park rangeren 
 • Borgermøder og fokusgruppeinterviews med Ilulissats borgere 
 • Spørgeskemaundersøgelser blandt områdets brugere 
 • Møder med fisker- og fangerforeningerne, repræsentanter fra turistbranchen og lignende 
 • Statistik fra Grønlands selvstyre 
 • Satellitbilleder af glaciologiske forandringer