Kangiani maannakkut ilisimasassarsiorluni suliarisat

  • Martin Truffer / Mark Fahnenstock. Sermersuarmi, sermimi ilulissanilu GPS-imik uuttortaanerit, kiisalu nikikkiartortarnernik assiliinerit. 
  • David Holland. Immami sarfanik kissassutsinillu misissuinerit. 
  • Jason Fox. Sermip nikikkiartorneranik assiliilluni nakkutilliinerit.