Aktuelle forskningsprojekter i Isfjorden

  • Martin Truffer/ Mark Fahnenstock. GPS målinger på indlandsisen, bræen og isfjeldene samt fotooptagelser af bevægelser. 
  • David Holland. Undersøgelser af havstrømme og temperaturer. 
  • Jason Fox. Fotoovervågning af isens bevægelser.