Fejring af Verdensarvskonventionens 50 aars jubilaeum

10. oktober 2022