Nunarsuarmi kingornussassap ilitsersuutaa

Takornarissat, najugallit allallu soqutinnittut nunarsuarmi kingornussassaq pillugu atuakkamik paasissutissanik imalimmik, pisortatigoortumik, paasissutissarlimmik pissutsinut malinnaasortalimmik piffissami sivisuumi amigaateqarput.
6. november 2013
Ilulissat Kangerluata allaffeqarfiata atuagaq ”Kangia/ Ilulissat Kangerluat misigiuk – Nunarsuarmi kingornussassap Ilulissat Kangerluata pisortatigoortumik ilitsersuutaa” (»Oplev Kangia / Ilulissat Isfjord – officiel guide til verdensarvsområdet Ilulissat Isfjord«) saqqummersippaa. Aningaasaateqarfiup DANCEA-p aningaasanik tapiissutai ikiorsiullugit atuakkiortoqarpoq. 

Atuagaq ilikkagaqarfiulluarsinnaasoq 
Atuagaq Ilulissat Kangerluata nunarsuarmi kingornussassanut ilaatinneqarnera, ilulissat, silaannaap allanngoriartornera, qangaarsuaaniilli oqaluttuassartaq, uumasut naasut, isumannaallisaaneq aamma Ilulissat Kangerluani pisuttuartarnerit pillugit paasissutissarpassuarnik imaqarpoq. 

Ilitsersuut 82-inik qupperneqartoq mikisunnguuvoq kaasarfimmiorineqarsinnaalluni, ilusilersorluagaavoq, pitsaalluinnartumik sanaartorneqarluni aamma tuluit, kalaallit, qallunaat, noorlerillu oqaasii atorlugit saqqummersinneqarluni. 

Ilitsersuutitsialak 
Atuagaq kikkunnut tamanut soqutiginartuuvoq. Iluatitsilluni Ilulissiassagaanni Kangerlummi pisuttuarfissiat paasissutissartaat nutartikkat nunap assitallit atuakkamiipput. 

Ilulissat Kangerluata ilitsersuutitaa nutaaq takornarissat pisiniarfiini immikkut toqqartukkani akunnittarfinnilu pisiarineqarsinnaavoq kiisalu grenlandtoday.com-ip nittartagaani pisiarineqarsinnaalluni. 

Atuakkamik taassuminnga tuniniaasartunngorusukkaanni Frederik Lennert-imut saaffiginnittoqarsinnaavoq uunga: frle@qaasuitsup.gl , imaluunniit oqarasuaat 947806