UNESCO verdensarvsstatus er 63,5 millioner værd om året

Ilulissat Isfjordskontor offentliggør i dag et økonomisk studie fra Washington and Lee University, der viser, at værdien af at have Ilulissat Isfjord indskrevet på UNESCOs prestigefyldte Verdensarvsliste, er omkring 63,5 millioner kroner om året.
19. marts 2013

Rapporten sætter tal på den merværdi verdensarvsstatussen genererer til lokalsamfundet og Grønland, og tallet omfatter derfor ikke værdien af den turisme, der allerede var i området inden UNESCO optagelsen.

Den økonomiske undersøgelse anbefaler samtidig, i overensstemmelse med tidligere undersøgelser, at der indføres en ny turistafgift på 10 kr. pr. overnatning i Ilulissat. Denne model kendes fra mange andre turistområder i verden, fx Alperne. Turistafgiften skal være med til at finansiere driften af verdensarvsområdet. Turisterne selv angiver stor villighed til at ville biddrage økonomisk til at bevare verdensarvsområdet og opretholde verdensarvsstatussen.

Det er planen, at undersøgelsen af værdien af verdensarven følges op med et grundigere studie, ligeledes i samarbejde med Washington and Lee University, i sommeren 2013.

Yderligere oplysninger kan fås hos UNESCO Site Manager Naja Habermann, tlf. 947883 eller 546361