Adgang til isfjorden

Verdensarvsområdet Ilulissat Isfjord er et stort og relativt utilgængeligt naturområde uden veje eller bebyggelser. Det er dog nemt at besøge den del af isfjorden, der ligger nærmest Ilulissat.

Ingen veje 

Verdensarvsområdet består hovedsageligt af øde fjeldområder. I den bynære del af verdensarvsområdet er der en stibro. Al færdsel foregår til fods, med båd eller helikopter og om vinteren med hundeslæde og ski.

Sejlads  

Sejlads er tilladt og normalt muligt i mundingen af isfjorden, året rundt. Undtaget er særligt kolde vintre, hvor havisen lægger sig på Diskobugten. Kun erhvervsfiskere og -fangere må sejle længere ind i isfjorden. Det er farligt at sejle tæt på isbjergene, og det anbefales at holde en sikkerhedsafstand, der minimum svarer til ti gange isbjergets højde over havet.

Helikopter til gletsjeren  

Ønsker man at opleve den enorme gletsjer Sermeq Kujalleq i bunden af Ilulissat Isfjord, er eneste mulighed helikopter. Der arrangeres ture til en landingsplads tæt ved gletsjerfronten og indlandsisen. Bemærk at alle andre former for helikopterflyvning i verdensarvsområdet kræver særlig tilladelse.

Indlandsis og gletsjer  

Forskellige ekspeditioner krydser af og til indlandsisen på tværs af Grønland ud for Ilulissat Isfjord. Dette kræver særlig tilladelse, forsikring og ekstremt lokalkendskab og erfaring med færdsel på is. Det er ikke muligt at færdes på indlandsisen i nærheden af gletsjeren Sermeq Kujalleq pga. den voldsomme gletsjeraktivitet. Det er livsfarligt at klatre op på isfjelde eller drivis.